Lễ Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên, Năm B (18g30 - 29.07.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Chúa Nhật, 29-07-2018 | 19:01:50


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm