Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (18g30 - 17.06.2018): Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Chúa Nhật, 17-06-2018 | 18:29:13

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm