Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên (08.07.2017): Thái độ dứt khoát.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9,14-17) Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên (07.07.2017): Bữa Tiệc Thân Hữu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9,9-13) Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy ...

Friday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (July 7, 2017): The conversion power of mercy.

Today's Readings: Genesis 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67 Ps 106:1b-5 Matthew 9:9-13 www.usccb.org/bible/readings/070717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên (06.07.2017): Sống Niềm Tin.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9,1-8) Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên ...

Thursday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (July 6, 2017): Participating in the holy priesthood of sacrifice.

Today's Readings: Genesis 22:1b-19 Ps 115:1-6, 8-9 Matthew 9:1-8 www.usccb.org/bible/readings/070617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. After entering a boat, Jesus made the crossing, and came into his own town. And there people brought to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên (05.07.2017): Hai Mẫu Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 8,28-34) Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng ...

Wednesday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (July 5, 2017): Pigs and computers.

Today's Readings: Genesis 21:5, 8-20a Ps 34:7-8, 10-13 Matthew 8:28-34 www.usccb.org/bible/readings/070517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_05.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus came to the territory of the Gadarenes, two demoniacs who were coming from the tombs met ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên (04.07.2017): Xin cứu chúng con.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 8,23-27) Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người ...

Tuesday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (July 4, 2017): Is Jesus sleeping on your boat?

Today's Readings: Genesis 19:15-29 Ps 26:2-3, 9-12 Matthew 8:23-27 www.usccb.org/bible/readings/070417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus got into a boat, his disciples followed him. Suddenly a violent storm came up on the sea, so ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên (03.07.2017): Lễ Kính Thánh Tôma, Tông Đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,24-29) Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. Các môn đệ ...