Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (04.01.2018): Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,35-42) Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Ðây là Chiên Thiên ...

Thursday of Christmas Week (January 4, 2018): Memorial of Saint Elizabeth Ann Seton, Religious

Today's Readings: 1 John 3:7-10 Ps 98:1, 7-9 John 1:35-42 www.usccb.org/bible/readings/010418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (03.01.2018): Ðây Chiên Thiên Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,29-34). Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Đây chính là Đấng ...

Wednesday of Christmas Week (January 3, 2018): Behold! The Eucharist is the Lamb of God!

Today's Readings: 1 John 2:29--3:6 Ps 98:1, 3cd-6 John 1:29-34 www.usccb.org/bible/readings/010318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (02.01.2018): Lời chứng của Gioan

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,19-28) Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông ...

Tuesday of Christmas Week (January 2, 2018): Memorial of Saints Basil the Great and Gregory Nazianzen, Bishops and Doctors of the Church

Today's Readings: John 2:22-28 Ps 98:1-4 John 1:19-28 www.usccb.org/bible/readings/010218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. This is the testimony of John.  When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (01.01.2018): Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Ngày Thế giới Hòa Bình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2,16-21). Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. ...

Monday of the Octave Day of Christmas (January 1, 2018): Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God

Today's Readings: Numbers 6:22-27 Psalms 67:2-3, 5-6, 8 Galatians 4:4-7 Luke 2:16-21 www.usccb.org/bible/readings/010118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_01.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph, and the infant lying in ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Ngày VI Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (30.12.2017): Lời tiên báo về Chúa Hài Nhi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2,36-40). Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng ...

Saturday of the Sixth Day in the Octave of Christmas (December 30, 2017): A Child and Wonder

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk 2:36-40). There was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher.  She was advanced in years, having lived seven years with her husband after her ...