Lễ Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên, Năm B (08g30 - 08.07.2018): Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 08-07-2018 | 09:52:38

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm