Lễ Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên, Năm B - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (10g00 - 24.06.2018): Lm. Gioan Baotixita Lê Thanh Hải, DCCT

Chúa Nhật, 24-06-2018 | 11:36:29

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm