Lễ Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên, Năm B - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (18g30 - 24.06.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Chúa Nhật, 24-06-2018 | 18:33:36

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm