Lễ Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên, Năm B (18g30 - 30.06.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Chúa Nhật, 01-07-2018 | 11:40:34

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm