Lễ Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên, Năm B - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (06g30 - 24.06.2018): Lm. Gioan B. Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 24-06-2018 | 11:29:26

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm