Lễ Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên, Năm B (20g00 - 01.07.2018): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 01-07-2018 | 20:15:32

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm