Lễ Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên, Năm B (18g30 - 07.07.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Bảy, 07-07-2018 | 19:20:39

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm