Lễ Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên, Năm B (20g00 - 29.07.2018): Lm. Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 29-07-2018 | 20:06:37


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm