Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (20g00 - 17.06.2018): Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 17-06-2018 | 20:14:13

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm