Lễ Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm A - Lễ Chúa Kitô Vua (18g30 - 26.11.2017): Lm. Anton Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Chúa Nhật, 26-11-2017 | 20:13:50

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm