Lễ Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm A - Lễ Chúa Kitô Vua (20g00 - Lễ Xa Quê - 26.11.2017): Lm.Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 26-11-2017 | 21:13:28

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm