Bài 23: Đức Maria - Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ Hội Thánh ( 487-507; 963-975)

Thứ Bảy, 20-05-2017 | 04:56:21

 

“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su” (Cv 1,14).

H. Thiên Chúa đã ban cho Đức Ma-ri-a những đặc ân nào ?

* Thiên Chúa đã ban cho Đức Ma-ri-a những đặc ân này :

– Một là ơn Vô nhiễm Nguyên tội.

– Hai là ơn làm Mẹ Thiên Chúa.

– Ba là ơn Đồng Trinh trọn đời.

– Bốn là ơn Hồn Xác lên Trời.

H. Đức Ma-ri-a đã cộng tác thế nào trong công trình cứu độ ?

– “Đức Ma-ri-a đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu thế nhờ lòng vâng phục,nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn” (HT. 61).

H. Đức Ma-ri-a có vị trí nào trong Hội thánh ?

– Đức Ma-ri-a là chi thể trổi vượt và là gương mẫu sáng ngời của Hội thánh, vì Người đã là Mẹ của Đầu là Chúa Ki-tô thì cũng là Mẹ của toàn thân là Hội thánh.

H. Chúng ta phải tôn kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thế nào ?

– Chúng ta phải đặc biệt tôn kính, mến yêu, cầu xin và trông cậy Đức Mẹ. Nhất là chúng ta bắt chước các nhân đức của Mẹ, đi theo con đường Mẹ đã đi để được đến nơi Mẹ đã đến.

H. Khi nhìn lên Mẹ Ma-ri-a, chúng ta thấy được hình ảnh nào về Hội thánh ?

– Khi nhìn lên Mẹ, chúng ta thấy hình ảnh mầu nhiệm của Hội thánh trong cuộc lữ hành trần gian và trong vinh quang Nước Trời.

Có thể bạn quan tâm