Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên (14.07.2017): Số Phận Của Người Kitô Hữu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,16-23) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các ...

Friday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 14, 2017): Memorial of Saint Kateri Tekakwitha, Virgin.

Today's Readings: Genesis 46:1-7, 28-30 Ps 37:3-4,18-19,27-28,39-40 Matthew 10:16-23 www.usccb.org/bible/readings/071417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: "Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves; so be shrewd ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên (13.07.2017): Chỉ Thị Truyền Giáo.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,7-15) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng "Nước Trời đã gần đến". Hãy chữa những bệnh nhân, ...

Thursday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 13, 2017): God's gift exchange.

Today's Readings: Genesis 44:18-21, 23b-29; 45:1-5 Ps 105:16-21 (with 5a) Matthew 10:7-15 www.usccb.org/bible/readings/071317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: "As you go, make this proclamation: 'The Kingdom of heaven is at ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên (12.07.2017): Chọn Các Tông Ðồ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,1-7) Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua ...

Wednesday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 12, 2017): Surprises in community.

Today's Readings: Genesis 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a Ps 33:2-3, 10-11, 18-19 (with 22) Matthew 10:1-7 www.usccb.org/bible/readings/071217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus summoned his Twelve disciples and gave them authority over unclean spirits to drive ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên (11.07.2017): Nhu Cầu Truyền Giáo.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9,32-38) Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng ...

Tuesday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 11, 2017): Memorial of Saint Benedict, Abbot.

Today's Readings: Genesis 32:23-33 Ps 17:1b-3, 6-8b, 15 Matthew 9:32-38 www.usccb.org/bible/readings/071117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A demoniac who could not speak was brought to Jesus, and when the demon was driven out the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên (10.07.2017): Thiên Chúa Yêu Thương Con Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9,18-26) Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, ...

Monday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 10, 2017): Fighting the crowds to reach Jesus.

Today's Readings: Genesis 28:10-22a Ps 91:1-4, 14-15ab Matthew 9:18-26 www.usccb.org/bible/readings/071017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. While Jesus was speaking, an official came forward, knelt down before him, and said, "My daughter has just died. But come, ...