Lễ Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm B (18g30 - 12.08.2018): Lm. Gioan B. Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 12-08-2018 | 19:03:47


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết