Lễ Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên, Năm B - Lễ Chúa Cứu Thế (08g00 - 15.07.2018): Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT

Chúa Nhật, 15-07-2018 | 11:38:16


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm