Lễ Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên, Năm B - Lễ Chúa Cứu Thế (06g30 - 15.07.2018): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 15-07-2018 | 11:37:30

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm