Lễ Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên, Năm B (20g00 - 08.07.2018): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 08-07-2018 | 19:48:59

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm