Lễ Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên, Năm B - Lễ Chúa Cứu Thế (17g00 - 15.07.2018): Lm. Anphongsô Phạm Gia Thụy, DCCT

Chúa Nhật, 15-07-2018 | 18:42:54

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm