Lễ Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên, Năm B - Lễ Chúa Cứu Thế (20g00 - 15.07.2018): Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 15-07-2018 | 20:12:31

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm