Lễ Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên, Năm B - Lễ Chúa Cứu Thế (05g00 - 15.07.2018): Lm. Phêrô Đỗ Minh Trí, DCCT

Chúa Nhật, 15-07-2018 | 10:24:53

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm