Lễ Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên, Năm B (18g30 - 08.07.2018): Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 08-07-2018 | 19:12:43

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm