Lễ Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên, Năm B (17g00 - 08.07.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Chúa Nhật, 08-07-2018 | 17:42:48

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm