Lễ Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên, Năm B - Lễ Chúa Cứu Thế (18g30 - 15.07.2018): Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Chúa Nhật, 15-07-2018 | 19:05:48

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm