Lễ Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm B (08g00 - 22.07.2018): Lm. Giuse Phạm Quốc Giang, DCCT

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 11:53:12


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm