Lễ Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm B (10g00 - 12.08.2018): Lm. Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT

Chúa Nhật, 12-08-2018 | 11:39:27


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm