Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - thứ Bảy đầu tháng 09 - 2018

Thứ Năm, 23-08-2018 | 09:53:56


  • Dưới đây là những hình ảnh trong Thánh lễ Bảo vệ sự sống Tháng 08 – 2018 vừa qua:

  • Sau bài giảng lễ là nghi thức rửa tôi cho bé Giuse Giêrađô: 

  • Tiếp tục Thánh lễ:

  • Sinh hoạt công tác Bảo vệ sự sống trong tháng 7 vừa qua:TTMV – DCCT 

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm