Lễ Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (20g00 - 05.08.2018): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 05-08-2018 | 19:38:21


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm